dziś: 17.01.2017

Odwiedzam:
Chata Morgana

Pierwsza zasada historii, to nie ważyć się na kłamstwo;
druga, nie czuć lęku przed prawdą.
Ponadto, historykowi nie wolno narażać się na posądzenie
ani o wrogość, ani o pochlebstwo.
Leon XIII, Encyklika Saepenumero, 18.08.1883. Tłum. ZJ
FUNKCJE I STANOWISKA

Adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich
i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

(Wydział Neofilologii)

 • zainteresowania badawcze:

  • historia i kultura Madrytu (zwłaszcza wieki XVIII-XX)
  • historia i kultura Kraju Basków
  • problemy nacjonalizmu i terroryzmu
  • życie codzienne i podróże w dawnych wiekach
  • toponimia; etymologia
  • architektura; urbanistyka
Ponadto:
 • koordynator interdyscyplinarnych studiów filologiczno-kulturoznawczych "Makrokierunek"
 • zastępca redaktora serii wydawniczej "Biblioteka Iberyjska"

  • wydawanej przez Instytut Studiów Iberyjskich UW oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
PROWADZONE ZAJĘCIA

Lista zajęć, które prowadzę

 • w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 • na Filologii Hiszpańskiej SWPS
Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
DLA STUDENTÓW: REGUŁY GRY

Zasady zaliczania zajęć,
listy lektur i referatów
oraz inne przydatne informacje

Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
DLA STUDENTÓW: MATERIAŁY

Dla I roku Iberystyki:

Lektury

Referaty (rar)


Teksty na zajęcia specjalizacyjne:


Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
DLA STUDENTÓW: OCENY

Historia Hiszpanii: I rok, Makrokierunek (I część)

Wyniki poprawy z dn. 09.09

Wpisy:

Makro: 14.09, g. 14 (indeksy podpisuje dr Miłkowski)

Iberyści: 18.09, g. 13.30 (potem idę na urlop)


Historia Hiszpanii: I rok

Wyniki poprawy z dn. 29.06


Historia Hiszpanii, Makrokierunek

Wyniki egzaminu i oceny semestralne

Uwaga: Wykład zaliczają wszyscy, stąd czasem zaskakujące rozbieżności między oceną z wykładu i z egzaminu. Po prostu istnieje konieczność wystawiania ocen ze wszystkich zajęć, co w przypadku wykładu jest nieco niefortunne.


Historia Hiszpanii, I rok

Wyniki egzaminu i oceny semestralne


UWAGA:

Do egzaminu podeszły dwie osoby, które nie powinny były tego robić ze względu na niezaliczone ćwiczenia.

Pułap zaliczeniowy obniżyłam z 18 do 15 punktów.


TERMIN POPRAWKOWY:

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu bądź nie zostały do niego dopuszczone, mogą ponownie przystąpić do egzaminu w jednym z następujących terminów:

 • 29 czerwca, g. 16, s. Śląska
 • 9 września, g. 15, s. Śląska

Podkreślam, że

 • takie osoby mają termin do wyboru, a nie oba;
 • osoby o niezaliczonych ćwiczeniach muszą je zaliczyć, by podejść do egzaminu

Osoby, które nie pisały egzaminu z innych względów (choroba, nakładające się egzaminy) muszą przedstawić stosowne usprawiedliwienie: zwolnienie lekarskie bądź zaświadczenie z dziekanatu; wtedy nadal będą przysługiwały im dwa terminy egzaminu (czerwcowy i wrześniowy).

Dyżury do końca lipca: środa, g. 16, s. 210


Kolokwium zaliczeniowe z obu semestrów - wyniki


Poniżej: nieobecności; osoby zaznaczone na niebiesko mają po cztery nieobecności i są mi winne raport. Pozostałe muszą odpowiadać ustnie.

Lista osób ze zbyt wieloma nieobecnościami - oba semestry


Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
PUBLIKACJE: KSIĄŻKI
Lista książek
 • pisanych samodzielnie
 • pisanych ze współautorami
Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
PUBLIKACJE: ARTYKUŁY I RECENZJE
Lista artykułów
 • naukowych
 • recenzyjnych
 • publicystycznych
Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
PUBLIKACJE: TŁUMACZENIA
Lista przekładów, obejmujących języki:
 • polski
 • hiszpański
 • angielski
 • niemiecki
Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
PUBLIKACJE: FOTOGRAFIA

Spis opublikowanych prac fotograficznych.

 

Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
Wypowiedzi dla mediów, prace redakcyjne, współpraca przy tworzeniu witryn internetowych
Wysłano 26 Grudnia 2007 przez Zuza
Content Management Powered by CuteNews

Modify:27.11.2004

powered & design - Studio Graficzne BUKI